جشنواره ''برند محبوب من'' برای دومین سال متوالی در حال برگزاری است. برای مرور نتایج نظرسنجی سال گذشته (سال 92) که حدود 700 هزار نفر شرکت کننده داشته است و شرکت در نظرسنجی سال جاری که از تاریخ 1 آذر آغاز شده و تا تاریخ 10 بهمن ماه ادامه دارد می توانید به آدرس www.irantopbrands.orgمراجعه کنید. مزایای شرکت در این نظرسنجی و رای دادن به برندهای محبوب شامل بالا بردن آراء برند و معرفی آن به عنوان برند محبوب کشور و همچنین شرکت در قرعه کشی طرفدار محبوب ترین برند می باشد.

علاوه بر مراجعه به سایت برای شرکت بصورت پیامکی نیز می توانید کد 5219 را جهت انتخاب برند گلرنگ به شماره 5000150 پیامک نمایید.