اسپری گاز پاک کن
 
اسپری گاز پاک کن محصولی مناسب برای تمیز کردن اجاق گاز، کباب پز، فر، سطوح استیل و لعاب دار می باشد. این محصول دارای قدرت پاک کنندگی بالای چربی و مواد سوخته بوده و فرمول پیشرفته حاوی مواد ضد خورندگی دارد. اسپری بودن محصول برای پاک کردن سطوح مذکور مناسب و شکل اسپری آن راحتی مصرف را ممکن می سازد.

ذکر این نکته ضروری می باشد که این محصول برای سطوح آلومینیومی مناسب نمی باشد.